Kommentarer eller klager?

Crawford ønsker å levere den beste kvalitet og service i ethvert skadeoppgjør. Dersom du er fornøyd og har kommentarer eller forslag i forhold til din opplevelse av oss som du ønsker å dele, kan du ta kontakt med Teamlederen til din saksbehandler eller sende oss en e-post til company@crawco.no.

Crawford etterstreber at ethvert oppgjør skal være i henhold til vilkår og forsikringsavtalen og at du skal få oppgjør innen rimelig tid.
Dersom det foreligger helt eller delvis avslag vil vi forklare hvorfor hele eller deler av kravet ikke er dekningsmessig under forsikringsavtalen.

Likevel kan det være at du fremdeles mener at behandlingen av din sak ikke er riktig. Vi oppfordrer til at du tar kontakt med saksbehandler i saken. En samtale kan klare opp misforståelser eller det kan komme frem opplysninger som setter saken i et nytt lys.

Skulle du likevel ønske å klage på vår behandling av saken din kan du sende en skriftlig klage, merke den med ”klage”, samt skadenr./referansenr.,og sende den per e-post til company@crawco.no eller per post til

Crawford & Company (Norway) AS
Postboks 133
1300 Sandvika

Du kan også søke nøytral bistand hos

Finansklagenemnda FinKn
Postboks 53,Skøyen
0212 Oslo.