Personskade og Helse

Personskade og Helse

Innenfor personskade har vi erfaring og kompetanse i å håndtere alle typer skader fra det enkle til det mer kompliserte og juridisk krevende.

For mer informasjon om vårt proaktive konsept innen Helse, Health Care Management (raskere tilbake til arbeid) og våre tjenester innen helsebedømming, se vår Helse webside.

Tjenesten inkluderer

 • Personskade - Motor
 • Yrkesskade iht. lov, utvidelser og tariff
 • Medisinsk feilbehandling
 • Sykdom og ulykke
 • Gruppeliv- død og uførekapital med/uten forskuttering
 • Kritisk sykdom
 • Gjeldsforsikring ( PPI)
 • Pensjonsforsikring
 • Sykelønn og sykeavbrudd
 • Behandlingsforsikring
 • Behandling og bistand ved klagesaker for FinKN
 • Produktutvikling
 • Utarbeidelse og gjennomgang av vilkår mv
 • Oversettelser
 • Bistand til forberedelser av rettssaker
 • Prosedering av rettssaker utføres av Crawford Legal
 • Intern utreder

Fordeler

 • Meget kompetente og erfarne saksbehandlere
 • Fokus på å redusere totalkostnader i saken gjennom en proaktiv tilnærming
 • Skreddersydde løsninger og konsepter tilpasset forsikringsgivers behov
 • Fokus på å begrense svik

Kontaktinformasjon

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Anja Rosnes Nilsen
Head of Bodily Injury Norway
M:  + 47 91 10 31 90
E: anja.nilsen@crawco.no