Helse

Helse

Proaktiv håndtering av personskadesaker er betraktet som normen. Vi har tatt dette et skritt videre gjennom vårt konsept "Healthcare Management" (HCM) hvor kvalifiserte sykepleiere arbeider aktivt sammen med skadebehandlere i skadelidtes rehabiliteringsprosess.

Gjennom vårt team av sykepleiere og leger kan vi også tilby helsebedømmelse for å bistå selskapet i sin risikovurdering.         

Tjenesten inkluderer

HCM:

 • Screening av skader
 • Første telefonsamtale med skadelidte om status, videre behandling, prognose mv
 • Oppfølgingssamtale enten via telefon eller hjemmebesøk
 • Avslutningssamtale


Bruken av HCM gjør at vi:

 • Får en rask oversikt over alle potensielle konsekvenser relatert til kravet, som vil gjøre oss i stand til å iverksette skadebehandlingen best mulig
 • Får satt en mer nøyaktig førstereserve i saken og jevnlige oppdateringer
 • Øker tilfredsheten til skadelidte (basert på tilbakemeldinger gjennom måling av kundetilfredshet)


Evalueringer av varig medisinsk invaliditet:

Helseteamet foretar også vurderinger av varig medisinsk invaliditet der det er mulig basert på mottatt dokumentasjon. Dette for at saksbehandleren skal kunne gjøre et best mulig estimat for reserve samt spare tid og kutte kostnader.

Helsevurderinger inkluderer:

 • Helsebedømmelse på alle produkter iht. markedsnorm og/eller forsikringsgivers egne UW guidelines
 • Helsebedømmelse av søknader med og uten økt risiko
 • Konsulentarbeid knyttet til rutiner og rammer for medisinsk helsevurderinger, herunder revisjon av skjema for helsebedømmelse

Fordeler

 • Meget kompetent medisinsk team bestående av sykepleier og leger
 • Tidsbesparende
 • En mer korrekt reserve gjennom saksforløpet
 • Fornøyde skadelidte/ forsikringstakere
 • Færre gjenopptak
 • Medisinsk kompetanse i helsebedømmelsen

Kontakinformasjon

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Anja Rosnes Nilsen
Head of Bodily Injury Norway
M:  + 47 91 10 31 90
E: anja.nilsen@crawco.no

For mer informasjon og oversikt over kontakter besøk http://www.broadspire.eu