Utredning

Våre utredere bistår med å utrede fakta og innhente informasjon i alle type saker.

Vårt team av utredere jobber med forsikringssaker på alle produktområder, har bred erfaring innenfor alle bransjer og har også spisskompetanse innenfor økonomisk kriminalitet, organisert kriminalitet og hvitvasking.

Vi tilbyr utredning til både forsikringsgivere og bedrifter.

Vårt utredningsteam jobber tett sammen med våre fagansvarlige og ansatte på de ulike bransjene, samt våre jurister og advokater. Ved behov kan Crawford bistå med et tverrfaglig team for å dekke alle behov for rådgivning, både faktaavklaring, bevissikring og juridisk bistand.

Crawford Legal Advokatfirma AS kan også bistå med rådgivning og prosessoppdrag. (www.crawfordlegal.no)

Tjenesten inkluderer

Ekspertise innenfor utredning; innhenting av fakta og informasjon for å

  • avklare om et krav under forsikringsavtalen er dekningsmessig, samt evt. avklare erstatningsomfanget og utmåling.
  • sikre verdier
  • sikre regressadgang og krav mot tredjepart
  • avklare om regler i forsikringsavtaleloven vedrørende nedsettelse eller bortfall av et krav kommer til anvendelse.

Ekspertkompetanse innenfor økonomisk kriminalitet, organisert kriminalitet og hvitvasking, herunder underslag og bedrageri.

Crawford har et godt kontaktnett vedrørende tilgjengelig ekspertise innenfor teknisk utredning, herunder IKT analyse av data, teknisk undersøkelser av brannsted, gjenfunnede biler etc.

Våre utredere tilbyr kurs innenfor utredning til skadebehandlere, det være seg samtaleteknikk og screening.

Fordeler

  • Utredning på alle områder, både små og store saker
  • Lang erfaring med forsikringssaker
  • Lang erfaring fra politiet og erfaring fra utredningsarbeid i forsikringsselskap
  • Ekspertkompetanse innenfor økonomisk kriminalitet, hvitvasking og organisert kriminalitet
  • Korrekt håndtering og overholdelse av regler og etiske retningslinjer
  • Våre tjenester er alltid tilgjengelig, vi kommer raskt i gang og tilpasses sakens økonomiske omfang

Crawford & Company og Crawford Legal vil til sammen kunne behandle saken fra begynnelse til slutt.

Kontakt

For ytterliere informsjon,vennligst kontakt:

Marianne Hedum Bakken
Teamleader Investigation

T: +47 67 55 25 00
M: +47 95 08 09 41
E: marianne.bakken@crawco.no