Juridisk

Juridisk

Våre interne jurister og advokater kan bistå saksbehandlere på alle produktområder når skadebehandlingen reiser juridiske spørsmål. Vi bidrar derfor til å redusere risikoen for at kravet skal ende opp i retten. Vi tilbyr også bistand til å utvikle og revidere skademeldingsskjema, vilkår og formulering av poliser mv.

Vår omfattende fokus på internkontroll og overholdelse av lokal og internasjonal lovgivning gjør at våre kunder kan være trygge på at Crawford & Company er en pålitelig og profesjonell samarbeidspartner.

Ved behov for bistand i forbindelse med søksmål og rettslige redegjørelser innen forsikringsområdet tilbyr
Crawford Legal Advokatfirma AS profesjonell og spesialisert bistand.

Tjenesten inkulderer

  • Ekspertise innenfor juridisk rådgivning og skadebehandling
  • Rådgivning i regress-saker
  • Juridisk bistand i saker ovenfor FinKN
  • Bistand knyttet til skadebehandling og vilkårsformulering
  • Juridisk bistand i vanskelige ad hoc saker opprinnelig behandlet eksternt
  • Juridisk bistand i reassuranse tvister
  • Revisjon av ekstern skadebehandling

Fordeler

Crawford & Company er Norges største uavhengige skadebehandlingsselskap innen forsikringsområdet.

Vi bistår mange norske og utenlandske forsikringsselskap med vår ekspertise og behandler alt fra enkeltsaker til hele porteføljer innenfor forsikringsbransjen. Crawford & Company og Crawford Legal vil til sammen kunne behandle kravet fra begynnelse til slutt. Vi bistår også i ulike regress-saker og reassuranse tvister.

Kontaktinformasjon

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Andiara Nordang Fleischer
Head of Liability, Attorney at Law
T: +47 67 55 25 00
M: +47 93 46 76 06
E: andiara.fleischer@crawco.no

Anja Knutsen
Nordic Sales and Marketing Manager, Attorney at Law
T: +47 67 55 25 00
M: +47 48 06 66 80
E: anja.knutsen@crawco.no